Bibliographie de Sophia M.E. van Lith

à jour en  janvier 2013

57. Römisches Glas aus Oppidum Batavorum. In: H. van Enckevort & E.N.A. Heirbaut (eds.), Opkomst en ondergang van Oppidum Batavorum, hoofdplaats van de Bataven (Archeologische Berichten Nijmegen, Rapport 16, 221-240. Nijmegen. Gemeente Nijmegen. Bureau Archeologie en Monumenten.

56. Glas. In: J. Aarts & S. Heeren (eds.), Opgravingen bij Tiel-Passewaaij 2. Het grafveld aan de Passewaaijse Hogeweg (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 41, 2011, 195-207.

55. Römisches Glas aus dem Tempelbezirk und der Zivilsiedling Ulpia Noviomagus. Gesamtkatalog der Ausgrabungen Maasplein 1992-1993. Kölner Jahrbuch 44, 2011, 161-202.

54. Glazen vaatwerk; Zwaard-en gordelkralen. In: S. Heeren en T. Hazenberg,
Begravingen en nederzettingssporen uit het Neolithicum, de laat-Romeinse
tijd en Middeleeuwen te Wijchen-Centrum.
Hazenberg Archeologische Serie. Vol. 1. Leiden 2010, 105-115.

53. Römisches Glas aus Nijmegen (Römisches Glas vom Kops Plateau, Nijmegen, Gesamtkatalog der Ausgrabungen 1986-1996; Römisches Glas aus Oppidum Batavorum, Nijmegen (Sint Josephhof), Gesamtkatalog der Ausgrabungen 2005-2006). Nederlandse Archeologische Rapporten 38. Amersfoort 2009.

52. Glas. In: T. Hamburg (ed.), Vroeg Middeleeuwse nederzettingssporen te Oegstgeest. Archol, Leiden 2008, 79-81.

51. Römische Glasgefäße aus den westlichen canabae legionis in Nijmegen. Gesamtkatalog der Ausgrabungen 1987-1997. Kölner Jahrbuch.

50. Romeins glaswerk uit de opgravingen te Tiel-Passewaaij. In: N. Roymans/T.Derks/S. Heeren (eds.), Opgravingen te Tiel-Passewaaij. Een Bataafse plattelandsgemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk. Amsterdam 2007.

49. Glazen vaatwerk uit de Romeinse tijd. In: S. Heeren, Opgravingen bij Tiel-Passewaaij 1. De nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 29. Amsterdam 2006, 171, 347-350.

48. Glas aus den Canabae Legionis in Nijmegen (70-104 n. Chr.). In: G. Creemers/B. Demarsin/P. Cosyns (eds.), Roman Glass in Germania Inferior. Interregional Comparisons and Recent Results. Proceedings of the International Conference, held in the Gallo-Roman Museum in Tongeren (May 13th 2005). Atuatuca |1. Tongeren 2006, 64-67.

47. Römische Schönheitspflegemittel in Kugeln und Vögeln aus Glas. BABesch (Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers on Mediterranean Archaeology) 81, 2006, 185-198 (with W. Hottentot).

46. Glas uit Wijk bij Duurstede, lokatie de Geer. Amersfoort, ROB 2003, 5 pp. (typescript).

45. Romeins glas van de opgravingen in midden-Delfland. AAC publikaties 14, 2003, 27 pp. (with M. Catz).

44. Römisches Glas vom Kops Plateau, Nijmegen. Gesamtkatalog der Ausgrabungen 1986-1996, Universiteit van Amsterdam 2002, 48 pp. (typescript).

43. Glazen beker van site K, Bogardeind, Geldrop, in: Flamman e.a. Inventariserend veldonderzoek van een nederzetting uit de vroege IJzertijd en een boerenerf uit de 15de tot 17de eeuw in de gemeente Geldrop. AAC publikaties 1, 2001, p. 37, 52-53 (with J.P. Flamman).

42. Glazen vaatwerk uit het Bataafse grafveld te Tiel, Amsterdam Vrije Universiteit, 2001, 28 pp.

41. Laat Romeins glas uit een inheemse nederzetting te Wehl (provincie Gelderland), 2001. (Archeologisch Centrum, Vrije Universiteit Amsterdam).

40. Een Romeins zalfflesje uit een crematiegraf te Vleuten, project Vleuten-De Meern, Zuidelijke Stadsas. BIAXiaal 106, 2001 (with P. van Rijn and H. van Keulen).

39. Recensie van H.E.M. Cool and J. Price, Roman vessel glass from excavations in Colchester. Colchester Archaeological Report 8. Colchester 1995. Germania 76, 1998, 374-375.

38. Some mould blown Flavian glass from Nijmegen. Annales du 13e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre 1996, 129-138.

37. Verres du IVe et du Ve siècles des sites d’habitat aux Pays-Bas. In: Le verre de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen Age. Val d’Oise 1995, 41-50 (with Y. Sablerolles).

36. Die römischen Gläser von Neuss. Bonner Jahrbücher 194, 1994, 205-340.

35. Romeins Glas. Museumstukken 3. Nijmegen 1992, 24 pp. (with C. Isings).

34. First Century Cantharoi with a Stemmed Foot: Their distribution and Social Context. In: M. Newby/K. Painter (eds.), Roman Glass: Two Centuries of Art and Invention. Occasional Papers from the Society of Antiquaries of London. Vol. 13, 1991, 99-110.

33. Recensie van: B. Rütti, Die Gläser. Beiträge zum römischen Winterthur-Vitudurum 4. Zürich 1988. Germania 68, 1, 1990, 295-297.

32. Römische Amulette aus Hirschhorn in den Niederlanden. Helinium 30, 1990, 186-207 (with W. Hottentot).

31. Een meesterstuk van glasblaaskunst uit Nijmegen. In: Gelderse Oudheden, Nijmegen 1989, 52-53.

30. De Romeinse castella te Valkenburg Z.H. Bijlage 1.2 Glas. In: Archeologie en Oecologie van Holland tussen Rijn en Vlie ( J.H.F. Bloemers ed.) 1988, 79-85.

29. Late Roman and Early Merovingian Glass from a settlement site at Maastricht (Dutch South Limburg). Part 2. Journal of Glass Studies 30, 1988, 62-76.

28. Roman Glass in the West: a Social Study. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 35, 1985, 413-532 (with K. Randsborg).

27. Ein dunkelblaues Glasschälchen mit weißer Fadenverzierung aus Maastricht. Bonner Jahrbücher 187, 1987, 539-542.

26. Glas. In: P. Stuart/M.E.Th. de Grooth, Langs de weg. Heerlen/Maastricht 1987, 101-106.

25. Recensie van: E. Welker, Die römischen Gläser von Nida-Heddernheim II. Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und Frühgeschichte 8. Bonn 1985. Germania 65, 2, 1987, 495-496.

24. Glas aus Asciburgium. Funde aus Asciburgium 10. Duisburg 1987.

23. Late Roman and Early Merovingian Glass from a settlement Site at Maastricht (Dutch South Limburg). Part 1. Journal of Glass Studies 29, 1987, 47-59.

22. Laat Romeins en vroegmiddeleeuws glas uit Maastricht. De Maasgouw 104, 3, 1985, 146-155.

21. Van Backerbosch naar Maasbracht. Westerheem 33, 1984, 263-279.

20. Les Romains aux Pays-Bas et l’épigraphie. Les Dossiers Histoire et Archéologie 86,1984, 76-80.

19. Glas aus Asciburgium. Rheinische Ausgrabungen 23. Beiträge zur Archäologie des römischen Rheinlands IV, 1984, 211-281, pl. 88-98.

18. Kroniek District B, The provinces of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht 1978-1980. Roman Period. Helinum 23, 1983, 272-277.

17. Recensie van: A. von Saldern, Glass 500 B.C. to A.D. 1900. The Hans Cohn Collection. Los Angeles/Mainz 1980. Bibliotheca Orientalis 40, 1983, 732-734.

16. Een bronzen beeldje van Hercules bibax uit Velsen. Westerheem 32, 1983, 347-350.

15. Roman glass from Velsen. In: C. Isings/S.M.E. van Lith, Recent Finds of Roman Glass from the Netherlands. Annales du 8e congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre 1981, 97-104.

14. Recensie van: K. Goethert-Polaschek, Katalog der römischen Gläser des Rheinischen Landesmuseums Trier. Trierer Grabungen und Forschungen 9, 1977. Bonner Jahrbücher 181, 1981, 680-681.

13. Recensie van: E.M. Stern, Ancient Glass at the Fondation Custodia (Collection Frits Lugt) Paris. Archaeologica Traiectina edita Academiae Rheno-Traiectinae Instituto 12, 1977. Bulletin Antieke Beschaving 55, 1980, 271-272.

12. Romeins glas uit Velsen en Valkenburg Z.H. Spiegel Historiael 15, 1980, 354-360.

11. Römisches Glas aus den westlichen Niederlanden. Utrecht 1979.

10. Römisches Glas aus Valkenburg Z.H. Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 59/60, 1978/79, 1-150, pl. 1-25.

09. Elf griechische Papyri. In: H. Harrauer/S.M.E. van Lith. Corpus Papyrorum Raineri VI, 1 (Wien), 1978, 5-50, pl. 1-8.

08. Aufstellung über den Ertrag einer Weinernte. Talanta 8/9, 1977, 57-73, pl. 1, 2.

07. Glas. In: J.E. Bogaers/J.K. Haalebos, Opgravingen in de Romeinse legioensvesting te Nijmegen, II (ten oosten en noorden van de Praetoriumstraat, 1974-1975). Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 58, 1977, 135-137, pl. 21.

06. Römisches Glas aus Velsen. Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 58, 1977, 1-62, pl. 1-5.

05. A Romano-British bangle from Valkenburg Z.H. In: Ex Horreo. IPP 1951-1976. Amsterdam 1977, 130-134.

04. Glas. In: J.K. Haalebos, Zwammerdam-Nigrum Pullum. Ein Auxiliarkastell am Niedergermanischen Limes. Amsterdam 1977, 242-248, pl. 78, 79.

03. Italische und frühe südgallische Terra sigillata aus Velsen (Provinz Nord-Holland). Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 17/18, 1977, 5-21 (with W. Glasbergen).

02. Index of Articles. Volumes 1-50 of Aegyptus. Studia Amstelodamensia ad Epigraphicam, Ius Antiquum et Papyrologicam pertinentia, 2, 1974, 1-183.

01. Lease of sheep and goats. Nursing contract with accompanying receipt. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 14,2, 1974, 145-162, pl. 7-9.